Preview Mode Links will not work in preview mode

SRF Perspektiv


Apr 19, 2022

Ur innehållet:

Tema ekonomi: buffert, budget, spara, fonder, aktier * Digital ledsagning i skidspåret testades på tävling * Det går att träna upp luktsinnet * Alexandr flydde från kriget i Ukraina * Manifestation för rätt till färdtjänst * Årets resor med SRF GO!

 

Du kan hoppa i innehållet i tidningen! Leta efter kapitel eller chapter i din podcastapp!